საგნები

ფიზიკა აქ მოვანილია საჩვენებელი ტესტები. ყოველ კითხვას აქვს 4 სავარაუდო პასუხი, რომელთაგან ერთი სწორია.
ნახვა
ფსიქოლოგია წარმოდგენილი ტესტით შესაძლებელია ბავშვის ფსიქოლოგიური მდგომარეობის დადგენა.
ნახვა