ფსიქოლოგია 111
წარმოდგენილი ტესტით შესაძლებელია ბავშვის ფსიქოლოგიური მდგომარეობის დადგენა.

წესები
წარმოდგენილი ტესტით შესაძლებელია ბავშვის ფსიქოლოგიური მდგომარეობის დადგენა. ყოველ კითვას აქვს 4 სავარაუდო პასუხი. მიუთითეთ ის პასუხი, რომელიც ყველაზე მეტად შეესაბამება რეალურ ვითარებას.